Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina

Prosimy zapoznać się z projektem Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina:
Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina

Kwiecień 2012

- ostateczne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia
- złożenie oferty w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie projektu Idei Odnowy Wsi w miejscowości Osolin w 2012 (materiały informacyjne w postaci tablic informacyjnych, witaczy, naklejek oraz koszul )
- rozpoczęcie przygotowań do walnego zebrania członków stowarzyszenia.

Marzec 2012

- podpisanie umów na 3 projekty zadań publicznych w łącznej kwocie dofinansowania 6500zł (nauka pierwszej pomocy dla najmłodszych w szkole podstawowej w Osolinie, warsztaty plastyczne dla najmłodszych mieszkańców Osolina oraz wsparcie III Pikniku Właścicieli Klasycznych Volkswagenów)
- złożenie dokumentacji rozliczeniowej za rok 2011 w Urzędzie skarbowym w Trzebnicy.
- uzyskanie z Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich wyciągów z konta informujących o wpłacie składki rocznej przez 20 członków stowarzyszenia
- uzyskanie informacji o kolejnej edycji projektu wspierania Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej i przekazanie tej informacji Pani Sołtys
- określenie potrzeb wynikających z projektu oraz wstępne przygotowanie oferty wsparcia zadania

Luty 2012

- złożenie 6 projektów dofinansowania zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie w 2012r. Projekty wspierające głównie 3 kategorie (projekty wspierające bezpieczeństwo, oświatę i turystykę)
- zakup sprzętu rekreacyjnego dla mieszkańców Osolina. Kwota przeznaczona na zadanie 1500zł ( w kwocie tej miał być zakupiony jedynie stół bilardowy. Udalo się jednak zakupić stół bilardowy, stół rozkładany do pingponga oraz tarczę do darta)
- sprzęt został złożony i uruchomiony w salce katechetycznej w Osolinie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej
- przekazanie Pani Sołtys listu do członków stowarzyszenia i prośba o jego dystrybucję w trakcie przekazywania mieszkańcom druków płatności podatków.

Styczeń 2012

- kolejne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia.
- upublicznienie projektu dla mieszkańców w sklepie "DANA" na terenie Osolina oraz poinformowanie w formie plakatu mieszkańców o tym fakcie
- szykowanie ofert w ramach dofinansowania projektów zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenia w 2012r.
- przekazanie drugiej części dokumentacji finansowej stowarzyszenia do biura rachunkowego

Grudzień 2011

- złożenie prośby do Pana Burmistrza Obornik Śląskich o dofinansowanie zajęć plastycznych dla dzieci w Osolinie.
- Odpowiedź odmowna na złożoną prośbę i wskazanie projektów na działalność publiczną w roku 2012 z których można uzyskać dofinansowanie dla stowarzyszenia na zajęcia plastyczne w 2012 r.
- Prezentacja Wsi Osolin na Kongresie Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Mysłakowicach (koło Karpacza). Bajeczna Prezentacja Wsi Osolin.
- Rozliczenie projektu wspierania Idei Promujących Odnowę Wsi Dolnośląskiej
- Przekazanie pierwszej części dokumentacji finansowej do biura rachunkowego
- Zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Obornik Sląskich o finansowaniu projektów zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenia w 2012 roku.
- Spotkanie z Panią Sołtys Osolina Mariolą Walczak oraz Grzegorzem Żyłką w sprawie określenia potrzeb mieszkańców Osolina i wstępnym omówieniu projektów składanych ofert
- Przelanie przez Urząd Marszałkowski deklarowanej nagrody 4000zł.
- Spotkanie Rady Sołeckiej z Prezesem i Wiceprezesem Stowarzyszenia celem określenia potrzeb wydatkowania pieniędzy z nagrody. Określono potrzebę zakupu sprzętu rekreacyjnego w postaci stołu bilardowego w kwocie do 1500zł, doinwestowania progów zwalniających w kwocie do 1500zł, z reszty zakup namiotu reklamowego Osolina oraz innych materiałów reklamowych

Listopad 2011

- uzyskanie zgody na montaż progów zwalniających przy ulicy Wypoczynkowej w Osolinie.
- kompletowanie dokumentacji do rozliczenia projektu wspierania Odnowy Wsi Dolnośląskiej 2011
- pierwsze spotkanie z Radcą prawnym w celu przygotowania projektu nowego statutu stowarzyszenia
- uzyskanie informacji o projekcie Ścieżki Zmysłów i próba dopasowania go do krajobrazu Osolina.
- Odwołanie wyścigów OS-OLIN SZUTER DAY z powodu braku wymaganej ilości uczestników (wymagane było 20 załóg) zwrot wpłaconych pieniędzy załogom wpłaconych w ramach wpisowego (subkonto)

Październik 2011

- uzyskanie dokumentacji wymaganej przez Urząd Skarbowy do rozliczenia stowarzyszenia (KRS, GUS, BANK SPÓŁDZIELCZY, URZĄD SKARBOWY w TRZEBNICY)
- złożenie w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy dokumentacji finansowej stowarzyszenia.
- rozmowy z Nadleśnictwem Oborniki Sląskie na temat współpracy pomiędzy podmiotami
- utworzenie subkonta do konta głównego ( w celu odseparowania wpłat członków stowarzyszenia od wpłat uczestników imprez organizowanych przez stowarzyszenie)
- organizacja wyścigów OS-OLIN SZUTER DAY
- zajęcie II miejsca w konkursie projektu Odnowa Wsi Dolnośląskiej w konkursie Najładniejsza Wieś Dolnośląska. Nagroda w kwocie 4000zł (zadeklarowany przelew do końca 2011 roku)

Wrzesień 2011

- organizacja II PIRACKIEGO Pikniku Miłośników klasycznych Volkswagenów ( frekwencja 78 załóg)
- współorganizacja Festynu Wiejskiego "Piknik Parku - Otwarcie"
- porządkowanie dokumentów finansowych stowarzyszenia - zlecenie do biura rachunkowego.
- zawiązanie komitetu organizacyjnego wyścigi OS-OLIN SZUTER DAY (20.11.2011)
- podpisanie umowy między Stowarzyszeniem WiUTiDL a Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w kwocie 5000zł w ramach projektu wspierania Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej 2011 (projekt finansowany w proporcjach 90% do 10%)
- złożenie zamówienia na wyprodukowanie materiałów reklamowych(koszulki reklamowe, torby bawełniane, długopisy)w ramach projektu wspierania Idei Odnowy wsi Dolnośląskiej 2011
(całkowita wartość projektu 5655zł, dofinansowanie w kwocie 5000zł)

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza mieszkańców OSIEDLI PTASIEGO i LEŚNEGO na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w dniu 28-08-2011r. (NIEDZIELA) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Osolinie.

Zebranie organizowane jest w celu zmian statutowych oraz przedłożenia przez Zarząd sprawozdania z rocznej działalności

Akcja dla dzieci - malowanie płotu placu zabaw przy ulicy Jastrzębiej w Osolinie

20110815066

W dniu 15 sierpnia 2011 o godzinie 12:00 odbyła się akcja malowania płotu Placu Zabaw przy ulicy Jastrzębiej w Osolinie.
Przybyło około dwudziestorga dzieci, które pomalowały stary betonowy płot w różne kolorowe wzory […]

Sierpień 2011

1. Stowarzyszenie wraz z Panią Sołtys przystąpiła do konkursu "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi". Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Wydział Obszarów Wiejskich. (W konkursie można zdobyć dofinansowanie na działania promocyjne wsi Osolin - produkcję gadżetów promujących wieś).
2. Prace modernizacyjne na placu zabaw trwają nadal - malowanie płotu betonowego oraz naprawa huśtawki Moja - Twoja
3. Stowarzyszenie włączyło się do Konkursu "Najładniejsza Wieś na Dolnym Śląsku" w dniu 26 sierpnia od godziny 15.00 będzie prezentować walory naszej miejscowości.
4. Stowarzyszenie rozpoczęło działania związane z organizacją
II Pikniku Pirackiego Klubu Miłośników VW Garb & Busa, który odbywać się będzie w dniach 2-4.09.2011 na terenie Osolina.
5. Nadal oczekujemy odpowiedzi na temat możliwości wykonania progów zwalniających.

Lipiec 2011

Stowarzyszenie rozpoczęło naprawę sprzętów na terenie placu zabaw. Naprawione i pomalowane zostały stelaże sprzętów będących na placu zabaw.
Stowarzyszenie zleciło firmie TomCzop z Wrocławia naprawę konstrukcji stalowej jednej z huśtawek. Dzięki informacjom od Pana Grzegorza Żyłki udało nam się pozyskać nową huśtawkę na plac zabaw.
Dzięki staraniom Pana Bartosza Malca na placu zabaw pojawiła się betonowa konstrukcja piaskownicy jak i rozpoczęło się malowanie ogrodzenia betonowego.
od 15.07.2011 do 30.07.2011 - PRZERWA WAKACYJNA

Czerwiec 2011

Rozpoczęły się prace modernizacyjne na placu zabaw przy ulicy Jastrzębiej.
Wykonano następujące prace: Skoszenie trawy, przycięcie gałęzi, naprawa ogrodzenia betonowego

Maj 2011

4 maja odbyło się spotkanie z Panem burmistrzem w celu omówienia statusu placu zabaw oraz tematu dni Obornik Śląskich oraz udziału Stowarzyszenia w obchodach.
Od dnia 8 maja rozpoczęły się przygotowania do obchodów dni Obornik Śląskich ( nasze stoisko) oraz współorganizacji 1 imprezy OS-OLIN SZUTER DAY
14 maja wraz z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym z miejscowości Jaszkotle zorganizowaliśmy imprezę integracyjną dla Dzieci z ośrodka na placu zabaw przy ulicy Jastrzębiej

Kwiecień 2011

- Niestety Stowarzyszeniu nie udało się porozumieć w kwestii kompostownika Leśnego dla mieszkańców.
- Stowarzyszenie stara wyjaśnić się status Placu Zabaw w sprawie którego zwróciliśmy się pismem do Pana Burmistrza Gminy Oborniki Śląskich. W związku z tym odłożyliśmy rozpoczęcie prac modernizacyjnych na połowę maja 2011
- Nadal prowadzimy rozmowy na temat progów zwalniających na ulicy Wypoczynkowej oraz wyrównania ulicy Skowrończej.
- Stowarzyszenie podjęło się współorganizacji OS-OLIN SZUTER DAY, który odbędzie się 29 maja 2011r.
- Władze Stowarzyszenia uzyskały potwierdzenie z KRS o sprawowanej funkcji. Tym samym zakończył się proces wyjaśniania problemów rejestracyjnych trwających od sierpnia 2010r.
- 19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z Panem Burmistrzem celem omówienia problemów i potrzeb Stowarzyszenia (status Placu Zabaw, Modernizacja Placu Zabaw, Progi zwalniające przy ulicy Wypoczynkowej, Wyrównanie ulicy Skowrończej). Kolejne spotkanie umówiono na dzień 4 maja 2011r.

Marzec 2011

9 Marca odbyło się spotkanie z Panem Wice burmistrzem na którym podjęto decyzję o utworzeniu zespołu, który wypracować ma koncepcje związane z potrzebami i problemami członków Stowarzyszenia.

Marzec 2011

Zarząd nadal stara się wyjaśnić tematy rejestracyjne stowarzyszenia oraz nadal prowadzone są działania celem pozyskania terenu pod Kompostownik Leśny.
Osobą odpowiedzialną za ten temat jest Pan Grzegorz Żyłka.

Luty 2011

1. 8 lutego odbyły się wybory Sołtysa wsi Osolin. Prezes Stowarzyszenia Pan Bartosz Malec dostał się do Rady Sołeckiej. W czasie spotkania z Panem Burmistrzem ustalono termin spotkania na dzień 9 marca w sprawie dotychczasowych i planowanych prac i przedsięwzięć wykonywanych przez stowarzyszenie.
2. 26 lutego odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia na którym poruszono temat rejestracji aktualnego zarządu oraz problemów wynikających z zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podjęto tez następujące uchwały.
1/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy akcji DUŻY GABARYT czyli wystawienia specjalnych kontenerów dla mieszkańców i użytkowników terenów oraz domków na Osiedlach A i B na śmieci wielkogabarytowe. Termin akcji wyznacza się na dzień 23-24 Kwietnia 2011 r. Zarząd zobowiązał się do poinformowania mieszkańców o akcji oraz o miejscu wystawienia kontenerów. akcja jest finansowana ze środków stowarzyszenia.
2/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy logotypu stowarzyszenia przedstawionego przez pana Bartosz Malca. Zarząd przyjął propozycję logotypu i od dnia 26.02.2011r. Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym. do uchwały załącza się logotyp w formie papierowej.
3/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy utworzenia miejsca przy współpracy z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie do którego mieszkańcy osiedli A i B mogliby zwozić odpady organiczne ( liście, gałęzie, rośliny) tworząc kompostownik osiedlowy.
Zarząd przyjął pomysł. Osobą odpowiedzialną do rozmów z Nadleśnictwem oraz przedstawieniem możliwości związanych z utworzeniem kompostownika osiedlowego został pan Grzegorz Żyłka
4/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy systemu monitoringu placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jastrzębiej z Leśną. Zarząd podjął decyzję o potrzebie montażu sytemu oraz jego utrzymaniu.
5/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy rozpoczęcia prac modernizacyjnych placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Jastrzębiej i Leśnej. Prace modernizacyjne mają rozpocząć się od kwietnia 2011r. Pan Bartosz Malec został zobowiązany do nawiązania kontaktu z Burmistrzem Obornik Śląskich w sprawie przeniesienia urządzenia rekreacyjnego dla dzieci z parku na osiedlu Leśnym ( przy ulicy Bukowej) na plac zabaw. dodatkowo Pan Bartosz zobowiązał się do utworzenia specjalnej tablicy z regulaminem placu zabaw.

Zarząd podjął decyzję o kolejnym spotkaniu członków zarządu po spotkaniu z Burmistrzem Gminy Oborniki Śląskie w dniu 9 marca

Realizując postanowienia i uchwały walnego zebrania członków Stowarzyszenia (uchwała nr. 5/2010), 28 lutego Zarząd w osobie Pana Bartosz Malca skontaktował się z właścicielem domu przy ulicy Bukowej 2 i ustalił spotkanie na dzień 8 marca 2011 celem oceny stanu domu i jego ewentualnego zabezpieczenia lub rozbiórki.

Styczeń 2011

Rozpoczęcie prac nad projektem BEZPIECZNE OSIEDLE ( nawiązanie kontaktu z firmą zajmującą się sprzedażą oraz montażem urządzeń monitorujących oraz agencją ochrony w sprawie monitoringu placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Jastrzębiej i Leśnej.

Grudzień 2010

Nawiązanie współpracy z portalem Osolin.pl

Listopad 2010

1. Porządkowanie terenu placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Jastrzębiej i Leśnej
Skoszenie trawy, wysprzątanie placu zabaw ze śmieci komunalnych, przycinka krzewów oraz gałęzi drzew.
2. Akcja sąsiedzka przy ulicy Słowiczej od numer 5 do 15 oraz od 4 do 12 polegająca na zakupie kamienia o gramaturze do 50mm tzw. Klińca i utwardzenie drogi przed posesjami.

Wrzesień 2010

1. Współorganizacja Ogólnopolskiego zlotu miłośników volkswagena busa tylnosilnikowego na terenie ośrodka wypoczynkowego "Kawiarenka Leśna" przy ulicy Stawowej
2. Zgłoszenie propozycji do budżetu gminy na rok 2011
-program związany z rozwojem rekreacji w gminie - modernizacja placu zabaw
wnioskowana kwota 2500zł
3. Złożenie pisma do Burmistrza Obornik Śląskich na podstawie uchwały nr 4/2010 w sprawie zapewnienia drożności ulic w okresie zimowym.