Luty 2012

- złożenie 6 projektów dofinansowania zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie w 2012r. Projekty wspierające głównie 3 kategorie (projekty wspierające bezpieczeństwo, oświatę i turystykę)
- zakup sprzętu rekreacyjnego dla mieszkańców Osolina. Kwota przeznaczona na zadanie 1500zł ( w kwocie tej miał być zakupiony jedynie stół bilardowy. Udalo się jednak zakupić stół bilardowy, stół rozkładany do pingponga oraz tarczę do darta)
- sprzęt został złożony i uruchomiony w salce katechetycznej w Osolinie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej
- przekazanie Pani Sołtys listu do członków stowarzyszenia i prośba o jego dystrybucję w trakcie przekazywania mieszkańcom druków płatności podatków.