Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina

Prosimy zapoznać się z projektem Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina:
Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina