Październik 2011

- uzyskanie dokumentacji wymaganej przez Urząd Skarbowy do rozliczenia stowarzyszenia (KRS, GUS, BANK SPÓŁDZIELCZY, URZĄD SKARBOWY w TRZEBNICY)
- złożenie w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy dokumentacji finansowej stowarzyszenia.
- rozmowy z Nadleśnictwem Oborniki Sląskie na temat współpracy pomiędzy podmiotami
- utworzenie subkonta do konta głównego ( w celu odseparowania wpłat członków stowarzyszenia od wpłat uczestników imprez organizowanych przez stowarzyszenie)
- organizacja wyścigów OS-OLIN SZUTER DAY
- zajęcie II miejsca w konkursie projektu Odnowa Wsi Dolnośląskiej w konkursie Najładniejsza Wieś Dolnośląska. Nagroda w kwocie 4000zł (zadeklarowany przelew do końca 2011 roku)