Listopad 2011

- uzyskanie zgody na montaż progów zwalniających przy ulicy Wypoczynkowej w Osolinie.
- kompletowanie dokumentacji do rozliczenia projektu wspierania Odnowy Wsi Dolnośląskiej 2011
- pierwsze spotkanie z Radcą prawnym w celu przygotowania projektu nowego statutu stowarzyszenia
- uzyskanie informacji o projekcie Ścieżki Zmysłów i próba dopasowania go do krajobrazu Osolina.
- Odwołanie wyścigów OS-OLIN SZUTER DAY z powodu braku wymaganej ilości uczestników (wymagane było 20 załóg) zwrot wpłaconych pieniędzy załogom wpłaconych w ramach wpisowego (subkonto)