Kwiecień 2012

- ostateczne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia
- złożenie oferty w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie projektu Idei Odnowy Wsi w miejscowości Osolin w 2012 (materiały informacyjne w postaci tablic informacyjnych, witaczy, naklejek oraz koszul )
- rozpoczęcie przygotowań do walnego zebrania członków stowarzyszenia.