Zebranie sprawozdawcze i wybory Stowarzyszenia Osolin.pl

15 maja 2016 o 10.00 zapraszamy na ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Stowarzyszenia Osolin.pl, które odbędzie się w szkole podstawowej.

Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osolin.pl

Stowarzszenie Oosolin
Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osolin.pl, które odbędzie się dnia 14.06 (piątek) o godzinie 18:30 w salce katechetycznej.
Celem zebrania jest uzupełnienia stanu zarządu stowarzyszenia.

WAŻNE! W środę spotkanie w sprawie projektów!


Zapraszamy na spotkanie związane z dokończeniem tematu projektów w których Osolin i „stowarzyszenie” bierze udział.
Środa, godzina 19:00 Salka katechetyczna przy sklepie Dana.
Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie

Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina

Prosimy zapoznać się z projektem Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina:
Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina

Kwiecień 2012

- ostateczne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia
- złożenie oferty w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie projektu Idei Odnowy Wsi w miejscowości Osolin w 2012 (materiały informacyjne w postaci tablic informacyjnych, witaczy, naklejek oraz koszul )
- rozpoczęcie przygotowań do walnego zebrania członków stowarzyszenia.

Marzec 2012

- podpisanie umów na 3 projekty zadań publicznych w łącznej kwocie dofinansowania 6500zł (nauka pierwszej pomocy dla najmłodszych w szkole podstawowej w Osolinie, warsztaty plastyczne dla najmłodszych mieszkańców Osolina oraz wsparcie III Pikniku Właścicieli Klasycznych Volkswagenów)
- złożenie dokumentacji rozliczeniowej za rok 2011 w Urzędzie skarbowym w Trzebnicy.
- uzyskanie z Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich wyciągów z konta informujących o wpłacie składki rocznej przez 20 członków stowarzyszenia
- uzyskanie informacji o kolejnej edycji projektu wspierania Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej i przekazanie tej informacji Pani Sołtys
- określenie potrzeb wynikających z projektu oraz wstępne przygotowanie oferty wsparcia zadania

Luty 2012

- złożenie 6 projektów dofinansowania zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie w 2012r. Projekty wspierające głównie 3 kategorie (projekty wspierające bezpieczeństwo, oświatę i turystykę)
- zakup sprzętu rekreacyjnego dla mieszkańców Osolina. Kwota przeznaczona na zadanie 1500zł ( w kwocie tej miał być zakupiony jedynie stół bilardowy. Udalo się jednak zakupić stół bilardowy, stół rozkładany do pingponga oraz tarczę do darta)
- sprzęt został złożony i uruchomiony w salce katechetycznej w Osolinie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej
- przekazanie Pani Sołtys listu do członków stowarzyszenia i prośba o jego dystrybucję w trakcie przekazywania mieszkańcom druków płatności podatków.

Styczeń 2012

- kolejne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia.
- upublicznienie projektu dla mieszkańców w sklepie "DANA" na terenie Osolina oraz poinformowanie w formie plakatu mieszkańców o tym fakcie
- szykowanie ofert w ramach dofinansowania projektów zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenia w 2012r.
- przekazanie drugiej części dokumentacji finansowej stowarzyszenia do biura rachunkowego

Grudzień 2011

- złożenie prośby do Pana Burmistrza Obornik Śląskich o dofinansowanie zajęć plastycznych dla dzieci w Osolinie.
- Odpowiedź odmowna na złożoną prośbę i wskazanie projektów na działalność publiczną w roku 2012 z których można uzyskać dofinansowanie dla stowarzyszenia na zajęcia plastyczne w 2012 r.
- Prezentacja Wsi Osolin na Kongresie Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Mysłakowicach (koło Karpacza). Bajeczna Prezentacja Wsi Osolin.
- Rozliczenie projektu wspierania Idei Promujących Odnowę Wsi Dolnośląskiej
- Przekazanie pierwszej części dokumentacji finansowej do biura rachunkowego
- Zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Obornik Sląskich o finansowaniu projektów zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenia w 2012 roku.
- Spotkanie z Panią Sołtys Osolina Mariolą Walczak oraz Grzegorzem Żyłką w sprawie określenia potrzeb mieszkańców Osolina i wstępnym omówieniu projektów składanych ofert
- Przelanie przez Urząd Marszałkowski deklarowanej nagrody 4000zł.
- Spotkanie Rady Sołeckiej z Prezesem i Wiceprezesem Stowarzyszenia celem określenia potrzeb wydatkowania pieniędzy z nagrody. Określono potrzebę zakupu sprzętu rekreacyjnego w postaci stołu bilardowego w kwocie do 1500zł, doinwestowania progów zwalniających w kwocie do 1500zł, z reszty zakup namiotu reklamowego Osolina oraz innych materiałów reklamowych

Listopad 2011

- uzyskanie zgody na montaż progów zwalniających przy ulicy Wypoczynkowej w Osolinie.
- kompletowanie dokumentacji do rozliczenia projektu wspierania Odnowy Wsi Dolnośląskiej 2011
- pierwsze spotkanie z Radcą prawnym w celu przygotowania projektu nowego statutu stowarzyszenia
- uzyskanie informacji o projekcie Ścieżki Zmysłów i próba dopasowania go do krajobrazu Osolina.
- Odwołanie wyścigów OS-OLIN SZUTER DAY z powodu braku wymaganej ilości uczestników (wymagane było 20 załóg) zwrot wpłaconych pieniędzy załogom wpłaconych w ramach wpisowego (subkonto)

Październik 2011

- uzyskanie dokumentacji wymaganej przez Urząd Skarbowy do rozliczenia stowarzyszenia (KRS, GUS, BANK SPÓŁDZIELCZY, URZĄD SKARBOWY w TRZEBNICY)
- złożenie w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy dokumentacji finansowej stowarzyszenia.
- rozmowy z Nadleśnictwem Oborniki Sląskie na temat współpracy pomiędzy podmiotami
- utworzenie subkonta do konta głównego ( w celu odseparowania wpłat członków stowarzyszenia od wpłat uczestników imprez organizowanych przez stowarzyszenie)
- organizacja wyścigów OS-OLIN SZUTER DAY
- zajęcie II miejsca w konkursie projektu Odnowa Wsi Dolnośląskiej w konkursie Najładniejsza Wieś Dolnośląska. Nagroda w kwocie 4000zł (zadeklarowany przelew do końca 2011 roku)

Wrzesień 2011

- organizacja II PIRACKIEGO Pikniku Miłośników klasycznych Volkswagenów ( frekwencja 78 załóg)
- współorganizacja Festynu Wiejskiego "Piknik Parku - Otwarcie"
- porządkowanie dokumentów finansowych stowarzyszenia - zlecenie do biura rachunkowego.
- zawiązanie komitetu organizacyjnego wyścigi OS-OLIN SZUTER DAY (20.11.2011)
- podpisanie umowy między Stowarzyszeniem WiUTiDL a Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w kwocie 5000zł w ramach projektu wspierania Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej 2011 (projekt finansowany w proporcjach 90% do 10%)
- złożenie zamówienia na wyprodukowanie materiałów reklamowych(koszulki reklamowe, torby bawełniane, długopisy)w ramach projektu wspierania Idei Odnowy wsi Dolnośląskiej 2011
(całkowita wartość projektu 5655zł, dofinansowanie w kwocie 5000zł)

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza mieszkańców OSIEDLI PTASIEGO i LEŚNEGO na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w dniu 28-08-2011r. (NIEDZIELA) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Osolinie.

Zebranie organizowane jest w celu zmian statutowych oraz przedłożenia przez Zarząd sprawozdania z rocznej działalności

Akcja dla dzieci - malowanie płotu placu zabaw przy ulicy Jastrzębiej w Osolinie

20110815066

W dniu 15 sierpnia 2011 o godzinie 12:00 odbyła się akcja malowania płotu Placu Zabaw przy ulicy Jastrzębiej w Osolinie.
Przybyło około dwudziestorga dzieci, które pomalowały stary betonowy płot w różne kolorowe wzory […]