Grudzień 2011

- złożenie prośby do Pana Burmistrza Obornik Śląskich o dofinansowanie zajęć plastycznych dla dzieci w Osolinie.
- Odpowiedź odmowna na złożoną prośbę i wskazanie projektów na działalność publiczną w roku 2012 z których można uzyskać dofinansowanie dla stowarzyszenia na zajęcia plastyczne w 2012 r.
- Prezentacja Wsi Osolin na Kongresie Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Mysłakowicach (koło Karpacza). Bajeczna Prezentacja Wsi Osolin.
- Rozliczenie projektu wspierania Idei Promujących Odnowę Wsi Dolnośląskiej
- Przekazanie pierwszej części dokumentacji finansowej do biura rachunkowego
- Zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Obornik Sląskich o finansowaniu projektów zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenia w 2012 roku.
- Spotkanie z Panią Sołtys Osolina Mariolą Walczak oraz Grzegorzem Żyłką w sprawie określenia potrzeb mieszkańców Osolina i wstępnym omówieniu projektów składanych ofert
- Przelanie przez Urząd Marszałkowski deklarowanej nagrody 4000zł.
- Spotkanie Rady Sołeckiej z Prezesem i Wiceprezesem Stowarzyszenia celem określenia potrzeb wydatkowania pieniędzy z nagrody. Określono potrzebę zakupu sprzętu rekreacyjnego w postaci stołu bilardowego w kwocie do 1500zł, doinwestowania progów zwalniających w kwocie do 1500zł, z reszty zakup namiotu reklamowego Osolina oraz innych materiałów reklamowych