WAŻNE! W środę spotkanie w sprawie projektów!


Zapraszamy na spotkanie związane z dokończeniem tematu projektów w których Osolin i „stowarzyszenie” bierze udział.
Środa, godzina 19:00 Salka katechetyczna przy sklepie Dana.
Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie

Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina

Prosimy zapoznać się z projektem Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina:
Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina

Kwiecień 2012

- ostateczne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia
- złożenie oferty w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie projektu Idei Odnowy Wsi w miejscowości Osolin w 2012 (materiały informacyjne w postaci tablic informacyjnych, witaczy, naklejek oraz koszul )
- rozpoczęcie przygotowań do walnego zebrania członków stowarzyszenia.

Marzec 2012

- podpisanie umów na 3 projekty zadań publicznych w łącznej kwocie dofinansowania 6500zł (nauka pierwszej pomocy dla najmłodszych w szkole podstawowej w Osolinie, warsztaty plastyczne dla najmłodszych mieszkańców Osolina oraz wsparcie III Pikniku Właścicieli Klasycznych Volkswagenów)
- złożenie dokumentacji rozliczeniowej za rok 2011 w Urzędzie skarbowym w Trzebnicy.
- uzyskanie z Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich wyciągów z konta informujących o wpłacie składki rocznej przez 20 członków stowarzyszenia
- uzyskanie informacji o kolejnej edycji projektu wspierania Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej i przekazanie tej informacji Pani Sołtys
- określenie potrzeb wynikających z projektu oraz wstępne przygotowanie oferty wsparcia zadania

Luty 2012

- złożenie 6 projektów dofinansowania zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie w 2012r. Projekty wspierające głównie 3 kategorie (projekty wspierające bezpieczeństwo, oświatę i turystykę)
- zakup sprzętu rekreacyjnego dla mieszkańców Osolina. Kwota przeznaczona na zadanie 1500zł ( w kwocie tej miał być zakupiony jedynie stół bilardowy. Udalo się jednak zakupić stół bilardowy, stół rozkładany do pingponga oraz tarczę do darta)
- sprzęt został złożony i uruchomiony w salce katechetycznej w Osolinie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej
- przekazanie Pani Sołtys listu do członków stowarzyszenia i prośba o jego dystrybucję w trakcie przekazywania mieszkańcom druków płatności podatków.

Styczeń 2012

- kolejne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia.
- upublicznienie projektu dla mieszkańców w sklepie "DANA" na terenie Osolina oraz poinformowanie w formie plakatu mieszkańców o tym fakcie
- szykowanie ofert w ramach dofinansowania projektów zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenia w 2012r.
- przekazanie drugiej części dokumentacji finansowej stowarzyszenia do biura rachunkowego