Listopad 2010

1. Porządkowanie terenu placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Jastrzębiej i Leśnej
Skoszenie trawy, wysprzątanie placu zabaw ze śmieci komunalnych, przycinka krzewów oraz gałęzi drzew.
2. Akcja sąsiedzka przy ulicy Słowiczej od numer 5 do 15 oraz od 4 do 12 polegająca na zakupie kamienia o gramaturze do 50mm tzw. Klińca i utwardzenie drogi przed posesjami.