Czerwiec 2011

Rozpoczęły się prace modernizacyjne na placu zabaw przy ulicy Jastrzębiej.
Wykonano następujące prace: Skoszenie trawy, przycięcie gałęzi, naprawa ogrodzenia betonowego