Kwiecień 2011

- Niestety Stowarzyszeniu nie udało się porozumieć w kwestii kompostownika Leśnego dla mieszkańców.
- Stowarzyszenie stara wyjaśnić się status Placu Zabaw w sprawie którego zwróciliśmy się pismem do Pana Burmistrza Gminy Oborniki Śląskich. W związku z tym odłożyliśmy rozpoczęcie prac modernizacyjnych na połowę maja 2011
- Nadal prowadzimy rozmowy na temat progów zwalniających na ulicy Wypoczynkowej oraz wyrównania ulicy Skowrończej.
- Stowarzyszenie podjęło się współorganizacji OS-OLIN SZUTER DAY, który odbędzie się 29 maja 2011r.
- Władze Stowarzyszenia uzyskały potwierdzenie z KRS o sprawowanej funkcji. Tym samym zakończył się proces wyjaśniania problemów rejestracyjnych trwających od sierpnia 2010r.
- 19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z Panem Burmistrzem celem omówienia problemów i potrzeb Stowarzyszenia (status Placu Zabaw, Modernizacja Placu Zabaw, Progi zwalniające przy ulicy Wypoczynkowej, Wyrównanie ulicy Skowrończej). Kolejne spotkanie umówiono na dzień 4 maja 2011r.