Zebranie sprawozdawcze i wybory Stowarzyszenia Osolin.pl

15 maja 2016 o 10.00 zapraszamy na ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Stowarzyszenia Osolin.pl, które odbędzie się w szkole podstawowej.

Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osolin.pl

Stowarzszenie Oosolin
Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osolin.pl, które odbędzie się dnia 14.06 (piątek) o godzinie 18:30 w salce katechetycznej.
Celem zebrania jest uzupełnienia stanu zarządu stowarzyszenia.

WAŻNE! W środę spotkanie w sprawie projektów!


Zapraszamy na spotkanie związane z dokończeniem tematu projektów w których Osolin i „stowarzyszenie” bierze udział.
Środa, godzina 19:00 Salka katechetyczna przy sklepie Dana.
Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie

Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina

Prosimy zapoznać się z projektem Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina:
Projekt Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Osolina

Kwiecień 2012

- ostateczne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia
- złożenie oferty w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie projektu Idei Odnowy Wsi w miejscowości Osolin w 2012 (materiały informacyjne w postaci tablic informacyjnych, witaczy, naklejek oraz koszul )
- rozpoczęcie przygotowań do walnego zebrania członków stowarzyszenia.

Marzec 2012

- podpisanie umów na 3 projekty zadań publicznych w łącznej kwocie dofinansowania 6500zł (nauka pierwszej pomocy dla najmłodszych w szkole podstawowej w Osolinie, warsztaty plastyczne dla najmłodszych mieszkańców Osolina oraz wsparcie III Pikniku Właścicieli Klasycznych Volkswagenów)
- złożenie dokumentacji rozliczeniowej za rok 2011 w Urzędzie skarbowym w Trzebnicy.
- uzyskanie z Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich wyciągów z konta informujących o wpłacie składki rocznej przez 20 członków stowarzyszenia
- uzyskanie informacji o kolejnej edycji projektu wspierania Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej i przekazanie tej informacji Pani Sołtys
- określenie potrzeb wynikających z projektu oraz wstępne przygotowanie oferty wsparcia zadania

Luty 2012

- złożenie 6 projektów dofinansowania zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie w 2012r. Projekty wspierające głównie 3 kategorie (projekty wspierające bezpieczeństwo, oświatę i turystykę)
- zakup sprzętu rekreacyjnego dla mieszkańców Osolina. Kwota przeznaczona na zadanie 1500zł ( w kwocie tej miał być zakupiony jedynie stół bilardowy. Udalo się jednak zakupić stół bilardowy, stół rozkładany do pingponga oraz tarczę do darta)
- sprzęt został złożony i uruchomiony w salce katechetycznej w Osolinie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej
- przekazanie Pani Sołtys listu do członków stowarzyszenia i prośba o jego dystrybucję w trakcie przekazywania mieszkańcom druków płatności podatków.

Styczeń 2012

- kolejne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia.
- upublicznienie projektu dla mieszkańców w sklepie "DANA" na terenie Osolina oraz poinformowanie w formie plakatu mieszkańców o tym fakcie
- szykowanie ofert w ramach dofinansowania projektów zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenia w 2012r.
- przekazanie drugiej części dokumentacji finansowej stowarzyszenia do biura rachunkowego

Grudzień 2011

- złożenie prośby do Pana Burmistrza Obornik Śląskich o dofinansowanie zajęć plastycznych dla dzieci w Osolinie.
- Odpowiedź odmowna na złożoną prośbę i wskazanie projektów na działalność publiczną w roku 2012 z których można uzyskać dofinansowanie dla stowarzyszenia na zajęcia plastyczne w 2012 r.
- Prezentacja Wsi Osolin na Kongresie Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Mysłakowicach (koło Karpacza). Bajeczna Prezentacja Wsi Osolin.
- Rozliczenie projektu wspierania Idei Promujących Odnowę Wsi Dolnośląskiej
- Przekazanie pierwszej części dokumentacji finansowej do biura rachunkowego
- Zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Obornik Sląskich o finansowaniu projektów zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenia w 2012 roku.
- Spotkanie z Panią Sołtys Osolina Mariolą Walczak oraz Grzegorzem Żyłką w sprawie określenia potrzeb mieszkańców Osolina i wstępnym omówieniu projektów składanych ofert
- Przelanie przez Urząd Marszałkowski deklarowanej nagrody 4000zł.
- Spotkanie Rady Sołeckiej z Prezesem i Wiceprezesem Stowarzyszenia celem określenia potrzeb wydatkowania pieniędzy z nagrody. Określono potrzebę zakupu sprzętu rekreacyjnego w postaci stołu bilardowego w kwocie do 1500zł, doinwestowania progów zwalniających w kwocie do 1500zł, z reszty zakup namiotu reklamowego Osolina oraz innych materiałów reklamowych

Listopad 2011

- uzyskanie zgody na montaż progów zwalniających przy ulicy Wypoczynkowej w Osolinie.
- kompletowanie dokumentacji do rozliczenia projektu wspierania Odnowy Wsi Dolnośląskiej 2011
- pierwsze spotkanie z Radcą prawnym w celu przygotowania projektu nowego statutu stowarzyszenia
- uzyskanie informacji o projekcie Ścieżki Zmysłów i próba dopasowania go do krajobrazu Osolina.
- Odwołanie wyścigów OS-OLIN SZUTER DAY z powodu braku wymaganej ilości uczestników (wymagane było 20 załóg) zwrot wpłaconych pieniędzy załogom wpłaconych w ramach wpisowego (subkonto)

Październik 2011

- uzyskanie dokumentacji wymaganej przez Urząd Skarbowy do rozliczenia stowarzyszenia (KRS, GUS, BANK SPÓŁDZIELCZY, URZĄD SKARBOWY w TRZEBNICY)
- złożenie w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy dokumentacji finansowej stowarzyszenia.
- rozmowy z Nadleśnictwem Oborniki Sląskie na temat współpracy pomiędzy podmiotami
- utworzenie subkonta do konta głównego ( w celu odseparowania wpłat członków stowarzyszenia od wpłat uczestników imprez organizowanych przez stowarzyszenie)
- organizacja wyścigów OS-OLIN SZUTER DAY
- zajęcie II miejsca w konkursie projektu Odnowa Wsi Dolnośląskiej w konkursie Najładniejsza Wieś Dolnośląska. Nagroda w kwocie 4000zł (zadeklarowany przelew do końca 2011 roku)

Wrzesień 2011

- organizacja II PIRACKIEGO Pikniku Miłośników klasycznych Volkswagenów ( frekwencja 78 załóg)
- współorganizacja Festynu Wiejskiego "Piknik Parku - Otwarcie"
- porządkowanie dokumentów finansowych stowarzyszenia - zlecenie do biura rachunkowego.
- zawiązanie komitetu organizacyjnego wyścigi OS-OLIN SZUTER DAY (20.11.2011)
- podpisanie umowy między Stowarzyszeniem WiUTiDL a Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w kwocie 5000zł w ramach projektu wspierania Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej 2011 (projekt finansowany w proporcjach 90% do 10%)
- złożenie zamówienia na wyprodukowanie materiałów reklamowych(koszulki reklamowe, torby bawełniane, długopisy)w ramach projektu wspierania Idei Odnowy wsi Dolnośląskiej 2011
(całkowita wartość projektu 5655zł, dofinansowanie w kwocie 5000zł)

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza mieszkańców OSIEDLI PTASIEGO i LEŚNEGO na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w dniu 28-08-2011r. (NIEDZIELA) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Osolinie.

Zebranie organizowane jest w celu zmian statutowych oraz przedłożenia przez Zarząd sprawozdania z rocznej działalności

Akcja dla dzieci - malowanie płotu placu zabaw przy ulicy Jastrzębiej w Osolinie

20110815066

W dniu 15 sierpnia 2011 o godzinie 12:00 odbyła się akcja malowania płotu Placu Zabaw przy ulicy Jastrzębiej w Osolinie.
Przybyło około dwudziestorga dzieci, które pomalowały stary betonowy płot w różne kolorowe wzory […]

ZBIÓRKA ŚMIECI WIELKOGABARYTOWYCH i AGD/RTF

W DNIU 20-21 MAJA 2011 W POROZUMIENIU Z PANIĄ SOŁTYS
ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE OSOLINA AKCJA WYRZUCANIA ŚMIECI
WIELKOGABARYTOWYCH. KONTENERY ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ:
1. OBOK PARKU ( na dole wsi Osolin)
2. NA PARKINGU PRZED SZKOŁĄ
3. SPRZĘT AGD i RTV - SPECJALNA PRZYCZEPA NA TERENIE PARKINGU
SKLEPU "MATI"

Składki członkowskie

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że Członkowie stowarzyszenia są zobligowani do uiszczenia składki rocznej na rzecz przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie.
Składka roczna wynosi 20zł płatna na konto:
95958300090014249420000001
Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich.

Akcja śmieciowa DUŻY GABARYT

Akcja śmieciowa DUŻY GABARYT jest organizowana we współpracy z Sołtysem Osolina Panią Mariolą Walczak.
Akcja jest zaplanowana na dzień 20 maja (piątek) a nie jak było planowane 23-24 kwietnia.