Styczeń 2012

- kolejne spotkanie z radcą prawnym w sprawie nowego statutu stowarzyszenia.
- upublicznienie projektu dla mieszkańców w sklepie "DANA" na terenie Osolina oraz poinformowanie w formie plakatu mieszkańców o tym fakcie
- szykowanie ofert w ramach dofinansowania projektów zadań publicznych organizowanych przez Stowarzyszenia w 2012r.
- przekazanie drugiej części dokumentacji finansowej stowarzyszenia do biura rachunkowego