Marzec 2011

Zarząd nadal stara się wyjaśnić tematy rejestracyjne stowarzyszenia oraz nadal prowadzone są działania celem pozyskania terenu pod Kompostownik Leśny.
Osobą odpowiedzialną za ten temat jest Pan Grzegorz Żyłka.