Luty 2011

1. 8 lutego odbyły się wybory Sołtysa wsi Osolin. Prezes Stowarzyszenia Pan Bartosz Malec dostał się do Rady Sołeckiej. W czasie spotkania z Panem Burmistrzem ustalono termin spotkania na dzień 9 marca w sprawie dotychczasowych i planowanych prac i przedsięwzięć wykonywanych przez stowarzyszenie.
2. 26 lutego odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia na którym poruszono temat rejestracji aktualnego zarządu oraz problemów wynikających z zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podjęto tez następujące uchwały.
1/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy akcji DUŻY GABARYT czyli wystawienia specjalnych kontenerów dla mieszkańców i użytkowników terenów oraz domków na Osiedlach A i B na śmieci wielkogabarytowe. Termin akcji wyznacza się na dzień 23-24 Kwietnia 2011 r. Zarząd zobowiązał się do poinformowania mieszkańców o akcji oraz o miejscu wystawienia kontenerów. akcja jest finansowana ze środków stowarzyszenia.
2/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy logotypu stowarzyszenia przedstawionego przez pana Bartosz Malca. Zarząd przyjął propozycję logotypu i od dnia 26.02.2011r. Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym. do uchwały załącza się logotyp w formie papierowej.
3/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy utworzenia miejsca przy współpracy z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie do którego mieszkańcy osiedli A i B mogliby zwozić odpady organiczne ( liście, gałęzie, rośliny) tworząc kompostownik osiedlowy.
Zarząd przyjął pomysł. Osobą odpowiedzialną do rozmów z Nadleśnictwem oraz przedstawieniem możliwości związanych z utworzeniem kompostownika osiedlowego został pan Grzegorz Żyłka
4/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy systemu monitoringu placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jastrzębiej z Leśną. Zarząd podjął decyzję o potrzebie montażu sytemu oraz jego utrzymaniu.
5/2011 Uchwała Członków Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli i Użytkowników Terenów i domków Letniskowych w Osolinie z dnia 26.02.2011r.
Uchwała dotyczy rozpoczęcia prac modernizacyjnych placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Jastrzębiej i Leśnej. Prace modernizacyjne mają rozpocząć się od kwietnia 2011r. Pan Bartosz Malec został zobowiązany do nawiązania kontaktu z Burmistrzem Obornik Śląskich w sprawie przeniesienia urządzenia rekreacyjnego dla dzieci z parku na osiedlu Leśnym ( przy ulicy Bukowej) na plac zabaw. dodatkowo Pan Bartosz zobowiązał się do utworzenia specjalnej tablicy z regulaminem placu zabaw.

Zarząd podjął decyzję o kolejnym spotkaniu członków zarządu po spotkaniu z Burmistrzem Gminy Oborniki Śląskie w dniu 9 marca

Realizując postanowienia i uchwały walnego zebrania członków Stowarzyszenia (uchwała nr. 5/2010), 28 lutego Zarząd w osobie Pana Bartosz Malca skontaktował się z właścicielem domu przy ulicy Bukowej 2 i ustalił spotkanie na dzień 8 marca 2011 celem oceny stanu domu i jego ewentualnego zabezpieczenia lub rozbiórki.