Obwieszczenie Burmistrza Obornik Śl.

O przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki Śl.

Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji oraz składać wnioski dotyczące studium do 18 marca 2011 w Urzędzie Miejskim Obornik Śl. ul. Trzebnicka 1.
blog comments powered by Disqus